A fost lansat spre consultare publică ghidul de finanțare nerambursabilă pentru anul 2022 al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Documentul poate fi studiat timp de 10 zile calendaristice până la 20 februarie. Pe siteul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni sunt  postate documentele necesare depunerii proiectelor.
Conform regulamentului expus pe site, cererile de finanțare se vor depune până la 30 iunie.  În funcție de resursele bugetare existente, perioada de depunere a cererilor poate fi prelungită. Prin excepție, pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare se întinde pe întregul an în curs, perioada de depunere a cererilor se încheie la 31 martie.

Pot obține finanţare nerambursabilă asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale precum și persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
  • implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, astfel cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 3)
  • să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care derulează programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni și a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

Autoritatea Finanțatoare acordă un avans de 50% din valoarea aprobată a proiectului, urmând ca beneficiarul să justifice utilizarea sumei primite, pe bază de documente justificative. Diferența de 50% necesară implementării proiectului va fi asigurată din surse financiare proprii, urmând ca Autoritatea Finanțatoare să deconteze sumele în baza documentelor justificative prezentate la decontul parțial/decontul final de cheltuieli.

Poți urmări detalii aici.

 

(Visited 103 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *